torsdag 10 september 2009

Träna på vokaler

I klassrummet på tisdag eftermiddag

Tisdag eftermiddag:I affären:
http://www.digitalasparet.se/safir/m02/a3/o05.htmMat:

http://www.digitalasparet.se/safir/m02/a2/o04.htmPersonuppgifter:
http://www.digitalasparet.se/safovn/a/006blankett.htmPengar:

http://www.digitalasparet.se/safir/m02/a3/o01.htmhttp://www.digitalasparet.se/safir/m02/a3/o02.htmDialog i affären (köpa kyckling o korv):

http://www.digitalasparet.se/safir/m02/a2/o06.htmKänslor:

http://www.digitalasparet.se/safovn/c/50021kanslor.htm

Göra övning:- Hur mycket kostar den?

- Jag skulle vilja ha.... Var det bra så?

- Övning med telefonnummer när ena sidan av bordet läser telefonnummer och de andra skriver.

- Övning från Mål 1 lärarhäfte med priser, samma upplägg som ovan. (Sifferträning)

Att göra i datasalen på tisdag 15 september

Pronomen
http://www.digitalasparet.se/safovn/b/Pronomenpers.htm

Klockan
http://www.digitalasparet.se/safovn/a/004clock.htm

Klockan
http://www.digitalasparet.se/safir/m02/a1/o02.htm

Lyssna på siffor
http://www.malett.se/laromedel/sprakverktyg/nokplayer/nokplayer.html?source=mal1_2lj_raknamer21&name=Räkna%20mera%20(Lyssna%20och%20välj)%201&chapter=Kapitel%202&bookimg=malett

Lyssna på siffror
http://www.digitalasparet.se/safovn/a/002siffrorskriv.htm

Skriv siffror med bokstäver
http://www.digitalasparet.se/safovn/a/002siffrorskriv2.htm

Telefonnummer
http://www.malett.se/laromedel/sprakverktyg/nokplayer/nokplayer.html?source=mal1_2lj_telefon2&name=Vad%20har%20du%20för%20telefonnummer¤%20(Lyssna%20och%20välj)%202&chapter=Kapitel%202&bookimg=malett

Kläder och färger
http://www.malett.se/laromedel/sprakverktyg/nokplayer/nokplayer.html?source=mal1_2_16&name=Kläder%20och%20färger%20(Para%20ihop:kläder)%201&chapter=Kapitel%202&bookimg=malett


Kläder och färger
http://www.malett.se/laromedel/sprakverktyg/nokplayer/nokplayer.html?source=mal1_2_17&name=Kläder%20och%20färger%20(Para%20ihop:kläder)%202&chapter=Kapitel%202&bookimg=malett

Färg
http://www.malett.se/laromedel/sprakverktyg/nokplayer/nokplayer.html?source=mal1_2_18&name=Kläder%20och%20färger%20(Para%20ihop:färger)&chapter=Kapitel%202&bookimg=malett

Färg
http://www.digitalasparet.se/safovn/a/005farger2.htm

Kläder
http://www.malett.se/laromedel/sprakverktyg/nokplayer/nokplayer.html?source=mal1_2lj_kof31&name=Kläder%20och%20färger%20(Lyssna%20och%20välj)%201&chapter=Kapitel%202&bookimg=malett

Europas länder
http://www.digitalasparet.se/safir/m02/a7/o02europa.htm

http://www.digitalasparet.se/safir/m02/a7/o03europa.htm

Vad gör de?
http://www.digitalasparet.se/safovn/a/007verb.htm